Acasă ->  Pensiuni ->  Bucureşti

Zona turistică Bucureşti

English 

 

Hărţi turistice:
  

Pensiuni Bed & Breakfast din Bucureşti:
 • Pensiunea Adorama
 • Pensiunea Blue Studio
 • Pensiunea Casa Mică
 • Pensiunea Cristal
 • Pensiunea Golden Studio
 • Pensiunea Orange
 • Pensiunea River View
 • Pensiunea Sitraco
 • Pensiunea Yellow
 • Pensiunea Zeppter

 • Alte zone turistice:

 • Zona Apuseni
 • Zona Braşov
 • Zona Bucovina
 • Zona Bucureşti
 • Zona Delta Dunării
 • Zona Haţeg
 • Zona Litoral
 • Zona Maramureş
 • Zona Mehedinţi
 • Zona Moldova - Neamţ
 • Zona Mureş
 • Zona Prahova
 • Zona Sibiu
 • Zona Timişoara
 • Zona Vâlcea


 •   BUCUREŞTI - Factori naturali:

  Aşezare
    Oraş capitală, Bucureştiul este situat în sud-sud-estul României, în Câmpia Vlăsiei. Dezvoltat de-a lungul râurilor Dâmboviţa şi Colentina, la o distanţă de 60 km de Dunăre, la 120 km de Munţii Carpaţi şi la 226 km de Marea Neagră.

  Relieful
    Relieful de câmpie pe care s-a ridicat Bucureştiul este uşor vălurit, format din interfluvii largi (Sabar - Dâmboviţa, Dâmboviţa - Colentina, Colentina - Pasărea), netede, cu aspect de câmpuri (câmpurile Cotroceni, Băneasa, Filaret, Văcăreşti etc). Valea Dâmboviţei străbate Bucureştiul pe o lungime de 22 km şi taie oraşul în două, de la nord-vest la sud-est. Are o luncă largă, iar malul drept, mai înalt, cu aspect colinar, remarcându-se de-a lungul său: dealurile Cotroceni, Filaret, Belu sau Văcăreşti. Acestea sunt şi corespondentele unor cartiere bucureştene.

  Clima
    Clima este continental-moderată, cu ierni aspre, în care crivăţul se aude izbindu-se "în fereştri", cum spun poeţii noştri. Temperatura medie anualş este de 10grade C; iernile aduc zăpezi abundente dar nu frecvente; verile sunt calde, sufocant de toride uneori, urmate de ploi de torenţiale, iar primavara şi de toamna aduc temperaturi plăcute, cu zile senine.


    BUCUREŞTI - Scurt istoric:

    Veche Cetate Domnească, cu un impresionant ansamblu de 270 de biserici din care 74 sunt declarate monumente istorice, primele ridicate în secolele al XV-lea şi al XVI-lea (Sf. Dumitru, Bărăţia, Precupeţii Vechi, Popa Tatu, Scaune etc ); monumente de artă, busturi sau statui, palate domneşti şi boiereşti, de parcuri şi grădini publice, care i-au atras numele de Micul Paris.
    După un statut secular ca reşedinţă domnească, Bucureştiul devine capitala României, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin hotărârea primului conducător al României moderne, unionistul Alexandru Ioan Cuza. În afara mutaţiilor profunde, la nivel economic şi social, acest lucru a determinat punerea în valoare a potenţialului turistic pe care îl deţine Bucureştiul,un hotar istoric între măreţia Occidentului şi mirajul Orientului.

    BUCUREŞTI- Folclor, cultură, arhitectură:

    Totodată, în Bucureşti s-a concentrat mare parte din activitatea culturală, socială, de sănătate, economică şi sportivă, de prim rang a ţării:

  • peste 40 de muzee
  • 195 de publicaţii cotidiene şi periodice
  • peste 50 de case editoriale
  • 8 teatre, majoritatea cu 2 şi 3 săli - Teatrul Naţional, Teatrul Bulandra, Teatrul Nottara, Teatrul de Comedie, Teatrul Giuleşti,
  • Teatrul Evreiesc,Teatrul Mic
  • 6 teatre particulare - Levant, Masca, Azi, Act, Teatrul Nostru, Teatrul Naţional de Operetă
  • Opera Naţională
  • Ateneul
  • Circul de Stat
  • Biblioteca Naţională, Biblioteca Academiei, Biblioteca Central Universitară
  • 34 de instituţii de învăţământ superior, de stat şi particulare, cu 154 de facultăţi
  • Societatea Naţională de Radiodifuziune
  • Societatea Română de Televiziune cu 5 posturi naţionale, 6 posturi de televiziune private cu acoperire naţională, reţea de televiziune prin cablu ş.a.
  • un număr însemnat de cinematografe
  • 52 de spitale şi 53 de policlinici la care se adaugă peste 100 de cabinete medicale particulare
  • 27 de cluburi sportive şi 17 stadioane


  Bucureşti - - Agrement, Atracţii turistice în zona:

    Municipiul Bucureşti este înconjurat de o şosea de centură modernizată, menită să descongestioneze traficul intraurban. Reţeaua căilor de comunicaţie din interiorul oraşului se întinde radiar, mare parte din arterele principale intersectându-se în Piaţa Unirii. Există câte o arteră principală pe direcţiile N-S şi E-V, alcătuite dintr-o succesiune de străzi şi bulevarde, separate prin scuaruri. Transportul în Bucureşti este asigurat de mijloace de transport în comun: tramvaie, autobuze, troleibuze şi metrou (cu o lungime de 60 de km şi 38 de staţii) sau transport privat: taximetre şi maxi-taxi.
    Bucureştiul este şi un uriaş nod feroviar. Aici se găsesc nu mai puţin de 6 gări: Gara de Nord, de Est sau Obor, Băneasa, Basarab, Filaret şi Progresul. Din Gara de Nord sau Gara Centrală pornesc 9 magistrale feroviare care leagă Bucureştiul pe rute interne şi internaţionale de toate oraşele ţării, dar şi de o serie de mari oraşe europene: Belgrad, Budapesta, Viena, Veneţia, Chişinău, Moscova, Odessa, Sofia, Istambul.
    Tot din Bucureşti pornesc 8 şosele naţionale şi câteva drumuri europene: E 15 care leagă Budapesta de Constanţa, E 20 Varşovia de Ruse, E 94 pe direcţia Belgrad-Constanţa.
    Nu în ultimul rând, Bucureştiul este cel mai mare centru de transport aerian din România. Aeroportul Băneasa, pentru zboruri interne, face legătura cu 15 mari oraşe ale ţării: Cluj, Timişoara, Arad, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Târgu Mureş, Caransebeş, Sibiu, Craiova, Constanţa, Bacău, Iaşi şi Tulcea.
  Traficul internaţional se opereaza prin Aeroportul Henri Coandă (Otopeni).


  1. Monumente:

  • Arcul de Triumf
  • Monumentul Aerului
  • Monumentul Eroilor Neamului
  • Monumentul Eroilor francezi
  • Monumentul Eroilor Pompieri
  • Monumentul Eroilor Sanitari
  • Monumentul Leul
  • Monumentul "Crucea secolului"
  • Monumentul "Kilometrul 0"
  • Monumentul Lupoaica
  2. Palate domneşti:
  • Palatul Cotroceni
  • Palatul Cantacuzino
  • Palatul Ghica
  • Palatul Patriarhiei
  • Palatul Romanit
  • Palatul Şuţu
  • Palatul Ştirbei
  • Palatul Mogoşoaia
  3. Mânăstiri:
  • Mânăstirea Antim
  • Mânăstirea Plumbuita
  • Mânăstirea Pasărea
  • Mânăstirea Cernica
  4. Clădiri monument:
  • Ateneul Român
  • Casa Capşa
  • Casa Dissescu
  • Casa Lenş-Vernescu
  • Casa Monteoru
  5. Muzee:
  • Muzeul Satului
  • Muzeul Naţional de Artă
  • Muzeul Naţional Cotroceni
  • Muzeul Ţăranului Român
  • Muzeul Naţional de Geologie
  • Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa"
  • Muzeul Militar Naţional
  • Muzeul "Curtea Veche"
  • Muzeul "George Enescu"
  • Muzeul Teatrului Naţional
  6. Biserici monument:
  • Biserica Silvestru
  • Biserica Grădina Icoanei
  • Biserica Răzvan
  • Biserica Kretzulescu
  • Biserica Pitar Moş
  • Biserica Caşin
  • Biserica Bulgară
  • Biserica Colţea
  • Biserica Curtea Veche
  • Biserica cu Sfinţi
  • Biserica Schitul Dărvari
  • Catedrala Sf. Iosif
  • Biserica Stavropoleos
  • Biserica Visarion
  • Sinagoga Ieşua Tova
  • Sinagoga Mare
  • Templul Coral
  • Biserica Zlătari
  • Biserica Negustori
  7.Parcuri şi grădini publice:
  • Grădina Cişmigiu
  • Parcul Herăstrău
  • Parcul Naţional
  • Parcul Tineretului
  • Parcul Carol
  • Parcul Kiseleff
  • Parcul Grădina Icoanei
  • Parcul Ioanid
  • Complexul Lebăda
  • Tabăra de Sculptură
  • Grădina Botanică
  • Grădina Zoologică

  Formular solicitare informaţii turişti Chestionar evaluare satisfacţie turişti Formular apreciere servicii locaţii B&B

    Eşti acasă, oriunde vei călători! Sus  
   
  © ARCTE B&B 2007     Web Design: SmartNet Software
  Site Map